Mail : bilgi@deksan.org || Tel : +90 312 395 5098

İletişim

 

Adres

İvedik. Organize Sanayi Bölgesi
22. Cad. Hasemek Sanayi Sitesi
1451. Sok. No:75 ANKARA
  Adres İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Demirciler Sanayi Sitesi
E2-Blok No: 381 
İkitelli / İSTANBUL
Adres

Dudullu DES Sanayi Sitesi 112 Sok.
D-13 Blok No:3
Ümraniye - İSTANBUL

 
           
Telefon 0312 395 50 98
0312 394 27 99
Telefon

0.555 739 24 36

EMail:istanbul@deksan.org  

 

 Telefon           05413955098      
           
Faks

0312 395 92 53 ANKARA

whatsup :05413955098
 

 

   
    whatsup :05413955098   whatsup :05413955098  
           
E-Mail bilgi@deksan.org    
   
           
       
     

 

Adres

İvedik. Organize Sanayi Bölgesi
22. Cad. Hasemek Sanayi Sitesi
1451. Sok. No:75 ANKAR
  Adres İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Demirciler Sanayi Sitesi
E2-Blok No: 381 
İkitelli / İSTANBUL
Adres

Dudullu DES Sanayi Sitesi 112 Sok.
D-13 Blok No:3
Ümraniye - İSTANBUL

 
           
Telefon 0312 395 50 98
0312 394 27 99
Telefon 0.555 739 24 36 Telefon

0532 262 97 66

           
Faks 0312 395 92 53 ANKARA    
    Faks 0.312 395 92 53 Faks 0312 395 92 53
           
E-Mail bilgi@deksan.org